Kaasbøll, J., og P. H. Brøndbo. «Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Cool Kids (1. utg.)». Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge, bd. 15, nr. 2, november 2023, doi:10.7557/25.7289.