1.
Helene E, Handegård BH, Patras J. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: TFCO - Treatement Foster Care Oregon (1. utg.). ungsinn [Internett]. 13. oktober 2023 [sitert 3. mars 2024];15(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/ungsinn/article/view/7209