1.
Kaasbøll J, Brøndbo PH. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Cool Kids (1. utg.). ungsinn [Internett]. 9. november 2023 [sitert 17. juli 2024];15(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/ungsinn/article/view/7289