[1]
Egeberg, E. 2010. Заметка о манере повествования в <i>Житии</i> протопопа Аввакума <br>(A note on the narration in archpriest Avvakum’s <i>Life</i> ). Poljarnyj vestnik. 13, (Jan. 2010), 1-4. DOI:https://doi.org/10.7557/6.1259.