(1)
Egeberg, E. Заметка о манере повествования в <i>Житии</i> протопопа Аввакума <br>(A Note on the Narration in Archpriest Avvakum’s <i>Life</I> ). Vestnik 2010, 13, 1-4.