Egeberg, E. (2010). Заметка о манере повествования в <i>Житии</i> протопопа Аввакума <br>(A note on the narration in archpriest Avvakum’s <i>Life</i> ). Poljarnyj Vestnik, 13, 1-4. https://doi.org/10.7557/6.1259