Egeberg, Erik. 2010. “Заметка о манере повествования в <i>Житии</i> протопопа Аввакума <br>(A Note on the Narration in Archpriest Avvakum’s <i>Life</I> )”. Poljarnyj Vestnik 13 (January):1-4. https://doi.org/10.7557/6.1259.