Egeberg, E. (2010) “Заметка о манере повествования в <i>Житии</i> протопопа Аввакума <br>(A note on the narration in archpriest Avvakum’s <i>Life</i> )”, Poljarnyj vestnik, 130, pp. 1-4. doi: 10.7557/6.1259.