[1]
E. Egeberg, “Заметка о манере повествования в <i>Житии</i> протопопа Аввакума <br>(A note on the narration in archpriest Avvakum’s <i>Life</i> )”, Vestnik, vol. 13, pp. 1-4, Jan. 2010.