Egeberg, E. “Заметка о манере повествования в <i>Житии</i> протопопа Аввакума <br>(A Note on the Narration in Archpriest Avvakum’s <i>Life</I> )”. Poljarnyj Vestnik, vol. 13, Jan. 2010, pp. 1-4, doi:10.7557/6.1259.