Return to Article Details Nils Eriksson, ”Icke har jag varit overksam”: en biografi över Martin Georg Wallenstråle (Göteborg: Kungl. Vetenkaps- och Vitterhets-Samhället, 2009). 420 s. Download Download PDF