Nils Eriksson, ”Icke har jag varit overksam”: en biografi över Martin Georg Wallenstråle (Göteborg: Kungl. Vetenkaps- och Vitterhets-Samhället, 2009). 420 s.

  • Gunnar Broberg Lund
Published
2010-10-01
Section
Literature

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>