Return to Article Details Victor Edman, Sjuttonhundratalet som svenskt ideal: moderna rekonstruktioner av historiska miljöer (Stockholm: Nordiska museet, 2008). 240 s. Download Download PDF