Victor Edman, Sjuttonhundratalet som svenskt ideal: moderna rekonstruktioner av historiska miljöer (Stockholm: Nordiska museet, 2008). 240 s.

  • Anna Ingemark Milos Linköping
Published
2010-10-01
Section
Literature