Return to Article Details Carola Nordbäck, Lycksalighetens källa: kontextuella närläsningar av Anders Chydenius budordspredikningar 1781–82 (Åbo: Åbo Akademi University Press, 2009). 408 s. Download Download PDF