Carola Nordbäck, Lycksalighetens källa: kontextuella närläsningar av Anders Chydenius budordspredikningar 1781–82 (Åbo: Åbo Akademi University Press, 2009). 408 s.

Ann Öhrberg

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/4.2489

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/