Return to Article Details Marie-Theres Federhofer & Hanna Hodacs (red.), Mellom pasjon og profesjonalisme: dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap (Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2011). 337 s. Download Download PDF