Marie-Theres Federhofer & Hanna Hodacs (red.), Mellom pasjon og profesjonalisme: dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap (Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2011). 337 s.

  • Gunnar Broberg Lund
Published
2011-10-01

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>