Return to Article Details Brynjulv Gjerdåker, Statstenestemann og ”Almuens Formand”: lensmannsombod og lensmenn i det nordafjelske Noreg ca. 1660–1870 (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011). 163 pp. Download Download PDF