Brynjulv Gjerdåker, Statstenestemann og ”Almuens Formand”: lensmannsombod og lensmenn i det nordafjelske Noreg ca. 1660–1870 (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011). 163 pp.

Harald Gustafsson

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/4.2647

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/