Brynjulv Gjerdåker, Statstenestemann og ”Almuens Formand”: lensmannsombod og lensmenn i det nordafjelske Noreg ca. 1660–1870 (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011). 163 pp.

  • Harald Gustafsson Lund
Published
2013-08-31
Section
Literature