Return to Article Details OLOF KÅHRSTRÖM (ed.), För den värmländska lanthushållningens väl: landshövdingar, akademiker och hushållningssällskap i arbete för agrar modernisering 1790–1820 skildrat i samtida och nyskrivna texter (Stockholm: Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien, 2015) Download Download PDF