OLOF KÅHRSTRÖM (ed.), För den värmländska lanthushållningens väl: landshövdingar, akademiker och hushållningssällskap i arbete för agrar modernisering 1790–1820 skildrat i samtida och nyskrivna texter (Stockholm: Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien, 2015)

Thomas Kaiserfeld

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/4.3554

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/