Return to Article Details Daniel Johansen, Da makten fikk et ansikt: Den offentlige iscenesettelsen av kongemakten i det tidlige dansk-norske eneveldet 1660–1746, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (Trondheim: NTNU-trykk, 2014). 357 s. Download Download PDF