Return to Article Details Agneta Helmius, Mode och hushåll. Om formandet av kön och media i frihetstidens svenska små- och veckoskrifter (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensia, 2022). 237 s. Download Download PDF