Return to Article Details Noen erfaringer med bruk av satellittdata i kartlegging av reinbeiter, Dividal, Kautokeino og Pasvik Download Download PDF