Noen erfaringer med bruk av satellittdata i kartlegging av reinbeiter, Dividal, Kautokeino og Pasvik

  • Hans Tømmervik Norske Reindriftsamers Landsforbund, 9000 Tromsø, Norge
  • Inge Lauknes Forskningsstiftelsen ved Universitetet i Tromsø, 9000 Tromsø, Norge
Keywords: pasture mapping, reindeer, satallite images, GIS
Published
2010-06-10
How to Cite
TømmervikH., & LauknesI. (2010). Noen erfaringer med bruk av satellittdata i kartlegging av reinbeiter, Dividal, Kautokeino og Pasvik. Rangifer, 6(1-App), 93. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.614
Section
Abstracts