Tendering the purchase of Open Access publishing

Authors

  • Leif Longva University of Tromsø

DOI:

https://doi.org/10.7557/5.3034

Keywords:

Article Processing Charge, mulige modeller for publisering

Abstract

Vitenskapelig publisering i form av Open access (OA) er en modell der tidsskriftenes og utgivernes tjenester finansieres på andre måter enn gjennom betaling for adgang. Den åpenbare fordelen med dette er at alle har adgang til artiklene, og forskningen som dokumenteres der kan dermed komme flere til nytte. En vanlig finansieringsmodell, især for de kommersielle OA-tidsskriftene, er at betaling følger forfatterne gjennom såkalt Article Processing Charge (APC). Dette kan fort beløpe seg til 15 000 kroner eller mer (USD 3000) for en artikkel. De tradisjonelle abonnements­finansierte tidsskriftene, som (normalt) ikke krever en slik forfatter­betaling, har således en klar fordel i konkurransen om forfatternes artikkelmanus. I erkjennelse av fordelene med OA-publisering, og for å avhjelpe denne ulempen, har en del institusjoner etablert fond for dekning av APC-betaling for institusjonens forskere. Forskerne som får dekket APC fra et slikt fond, har ikke noe insentiv til å vurdere prisen mellom ulike tidsskrifter før de velger hvor deres manuskripter skal sendes. Det er ikke en gunstig modell når den som beslutter å kjøpe en tjeneste ikke er den som betaler. Pris vil da være av underordnet betydning, når forfatter gjør sitt valg av tidsskrift å sende artikkelen til, og utgiverne kan til en viss grad diktere pris.

Tidsskriftenes publisering av forskningsartikler (basert på offentlig finansiert forskning) er å betrakte som en tjeneste de gjør for artikkelforfatterne, og også for forskersamfunnet og det øvrige samfunnet. Så sant betaling for denne tjenesten gjennom APC finansieres av offentlige midler, kan dette ses på som offentlig kjøp av en tjeneste. Da er det i offentlig interesse å sørge for å få mest mulig for pengene. Dette pleier det offentlige å sørge for ved å lyse ut anbud for det aktuelle innkjøpet. Kunne det være mulig også for kjøp av publiseringstjenester? I denne presentasjonen ønsker jeg å drøfte mulige modeller for offentlig anbud for kjøp av publisering av vitenskapelige artikler.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Leif Longva, University of Tromsø

Academic Librarian

Downloads

Published

2014-07-11

How to Cite

Longva, L. (2014). Tendering the purchase of Open Access publishing. Septentrio Conference Series, (1). https://doi.org/10.7557/5.3034