Mot alle odds

Muslimske jenter som bokser

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/5.5047

Keywords:

idrett, boksing, religion, kjønn

Abstract

Historisk så vel som i dag, blir boksing sett på som en svært maskulin idrett. I motsetning til de fleste andre idretter, er boksing en idrett hvor kvinner og menn trener sammen med samme trener. Vi har i dag flere muslimske innvandrerjenter som trener og konkurrerer i boksing, og disse utfordrer dominerende forestillinger og grenser for hvordan en ung muslimsk kvinne kan opptre i det offentlige rom. Dette betyr at de opplever stigmatisering både i det norske boksemiljøet og i den muslimske kulturen. Artikkelen bak denne presentasjonen er basert på livshistorieintervju med to unge muslimske kvinnelige boksere med innvandrerbakgrunn. Den teoretiske rammen er basert på komponenter fra både postkolonial teori og sivilisasjonsteori. De unge boksernes fortellinger er preget av en vedvarende konflikt med familiene sine som et resultat av deres valg om å konkurrere i boksing. Samtidig opplever de stereotypisering og ‘minorisering’ i et mannsdominert boksemiljø. Likevel utrykker de at de elsker boksing og særlig det å være i bokseringen. Bokseringen erfares som et fristed, et sted hvor de kan oppleve mestring, få anerkjennelse, overskride nye grenser, og få en ‘time-out’ fra den sosiale orden som omgir dem. Boksing omtales som en lidenskap og som en viktig del av deres identitet.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Anne Tjønndal, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet

Anne Tjønndal er førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode ved fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet - studiested Bodø.

Jorid Hovden, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Jorid Hovden er professor i idrettssosiologi ved institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU i Trondheim.

References

Hovden, J. & Tjønndal, A. (2019). The gendering of coaching from an athlete perspective: The case of Norwegian boxing. International Review for the Sociology of Sport, 54(2): 239-255. https://doi.org/10.1177/1012690217715641

Tjønndal, A. (2019). “Girls Are Not Made of Glass!”: Barriers Experienced by Women in Norwegian Olympic Boxing, Sociology of Sport Journal, 36 (1): 87-96. https://doi.org/10.1123/ssj.2017-0130

Tjønndal, A. (2019). The implications of sport attire and culture on Muslim women’s participation in elite boxing: A case of a female boxer, in N. Barker-Rutchi (ed.). Athlete Learning in Elite Sport: A Cultural Framework. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315111025-12

Tjønndal, A. & Hovden, J. (2016). Kjønn som sparringspartner – Ledelsesformer og betydninger av kjønn blant norske boksetrenere. Tidsskrift for kjønnsforskning, 03/04: 185-202. http://dx.doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2016-03-04-04

Published

2019-11-06

How to Cite

Tjønndal, A., & Hovden, J. (2019). Mot alle odds: Muslimske jenter som bokser . Septentrio Conference Series, (3). https://doi.org/10.7557/5.5047

Issue

Section

Presentations