Levekårsforskning + skeiv teori = sant?

Kvalitativ levekårsforskning blant lhbtis-personer i Norge i et livsløpsperspektiv

Authors

  • Elisabeth Stubberud NTNU
  • Helga Eggebø
  • Norman Anderssen

DOI:

https://doi.org/10.7557/5.5055

Keywords:

lgbtiq, queer, living contitions, life course

Abstract

Vi tar utgangspunkt i forskningsrapporten Skeive livsløp. En kvalitativ studie av levekår og sammensatte identiteter blant lhbtis-personer i Norge, for å utforske spennet mellom skeiv teori og levekårsforskning, og bretter ut vårt eget forsøk på å forene disse to. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Bufdir og er en kvalitativ forstudie for en ny, landsdekkende kvantitativ levekårsstudie blant lhbtis-personer. I denne presentasjonen vil vi diskutere hvordan vi valgte å operasjonalisere begrepet «livsfaser» i skeive liv.

Begrepet ‘livsfaser’ kan ha ulike betydninger. Faser indikerer tid og rekkefølge. Én form for faser gjelder en kronologi i livet hvor en persons alder er bestemmende for hvilke erfaringer og opplevelser man forventes å ha. Her er det vanlig å tenke på livsfaser som barndom, ungdom, voksenperiode og alderdom, altså med utgangspunkt i kronologisk alder og reproduksjonssykluser. Queerteoretikeren Elizabeth Freeman (2010) har kalt dette krononormativitet, hvor man forstår livsfaser i henhold til én bestemt forståelse av tid. Krononormativitet beskriver en heteronormativ forståelse av livsløp, der reproduksjon strukturerer tidsfasene ved å markere overgangen til reproduktiv alder (ungdomstid), reproduksjonsfasen (voksen), alderdom (overgangen til ikke-reproduktiv alder).

Med utgangspunkt i 99 intervjuer med skeive, mener vi å se at skeive liv kan kreve andre inndelinger av viktige livsfaser. Vi har i rapporten delt inn livsfaser etter viktige hendelser i skeive liv slik de er fortalt oss, som markerer et skifte fra en fase til en annen. I stedet for å ta utgangspunkt i reproduktive livsfaser, tar vi med oss noen av innsiktene fra skeiv teori (Freeman 2010; Halberstam 2005), samt ulike viktige erfaringer og hendelser som går igjen på tvers av deltagernes fortellinger. Det er med andre ord noe kvalitativt annet – eller i tillegg – som markerer viktige faser eller endringer i mange skeive personers liv, som ikke nødvendigvis lar seg organisere enkelt i aldersbestemte livsfaser. I presentasjonen redegjør vi for hvordan vi har løst dette, og inviterer til diskusjon omkring denne løsningen.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Freeman, Elisabeth (2010) Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories. Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822393184

Halberstam, J. Jack (2005) In a Queer Time and Place. Transgender Bodies, Subcultural Lives. NYU Press.

Published

2019-11-11

How to Cite

Stubberud, E., Eggebø, H., & Anderssen, N. (2019). Levekårsforskning + skeiv teori = sant? Kvalitativ levekårsforskning blant lhbtis-personer i Norge i et livsløpsperspektiv. Septentrio Conference Series, (3). https://doi.org/10.7557/5.5055

Issue

Section

Presentations