«Jeg prøver å fremstå så mandig som jeg kan»

Fornærmelse, subjektivering og motstand blant LHBTIQ-personer

Authors

  • Henning Kaiser Klatran Politihøgskolen

DOI:

https://doi.org/10.7557/5.5074

Abstract

Presentasjonen bygger på en nylig publisert artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning om trakassering, trusler og vold mot skeive. Artikkelen bygger på dybdeintervjuer med LHBTIQ-personer som har opplevd trakassering, trusler og vold de selv mener har sammenheng med deres seksuelle orientering og/eller kjønnsuttrykk. I analysen tar jeg utgangspunkt i Judith Butlers teori om performativitet og Didier Eribons arbeid om fornærmelse. Jeg foreslår at fornærmelse, og måten skeive bruker heteronormative kjønnsuttrykk for å unngå fornærmelser, kan forstås som subjektivering innenfor en heteronormativ, sosial orden. Flere av deltakerne i studien gir uttrykk for at homofobisk hatkriminalitet indirekte rammer alle skeive og peker på viktigheten av å anmelde slike hendelser. Fornærmelse kan dermed også forstås som et utgangspunkt for å yte motstand mot homofobi og heteronormativitet. Jeg argumenterer for at det strafferettslige begrepet hatkriminalitet både kan forstås som et resultat av, og grunnlag for, skeiv identitetspolitikk og medborgerskap.


Jeg ønsker også å presentere det empiriske og teoretiske utgangspunktet for artikkelen jeg for tiden jobber med, som bygger på samme studie. I denne artikkelen ønsker jeg å belyse hvorvidt trakassering, trusler og vold mot skeive kan forstås som et rasialisert fenomen, der homotoleranse uttrykker norskhet, mens homofobi knyttes til rasialiserte fremmede. Jeg foreslår at denne logikken bør ses i sammenheng med dominerende forståelser av kriminalitet innenfor den nye, globale utryggheten, som David Garland kaller «criminology of the other». I tillegg til Garland, er Jasbir Puar, Sarah Ahmed og Judith Butler sentrale teoretikere i analysen av dataene.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Klatran, H. K. (2019). «Jeg prøver å fremstå så mandig som jeg kan». Fornærmelse, subjektivering og motstand blant LHBTIQ-personer. Tidsskrift for kjønnsforskning, 43(3): 213-229. https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2019-03-06

Published

2019-11-11

How to Cite

Klatran, H. K. (2019). «Jeg prøver å fremstå så mandig som jeg kan»: Fornærmelse, subjektivering og motstand blant LHBTIQ-personer. Septentrio Conference Series, (3). https://doi.org/10.7557/5.5074

Issue

Section

Presentations