Kvinnelige fiskere i Norge

Få, men betydningsfulle for samfunnet og for kjønnsforskningen

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/5.5080

Keywords:

makt, kjønn, kjønnsrelasjoner, identitet, mobilitet, kyst- og fiskerikultur

Abstract

Fiskekvotesystemet (1990) kan ha ulike kjønnsmessige virkninger i fiske, også i kystfiske. Bidrag som omhandler kvinners situasjon og kjønn er det imidlertid, med noen få hederlige unntak på 1990tallet, skrevet lite om hverken av fiskeri- eller kjønnsforskere. Ved å anvende feministisk forståelser og ulike metoder vil vi få bedre innsikt i forholdet mellom kjønn, kystfiske og fiskekvotesystemet. 

Vi anvender statistikk fra Fiskermanntallet og data produsert av ansatte I Fiskeridirektoratet. Disse tallene viser at antall registrerte kvinner og men i fiske har sunket betraktelig (ca 59%) siden 1990. Mellom 1990 og 2017 varierer antallet kvinnelige fiskere fra 2.7 til 3.2 %. Kvinner utgjorde i 2017 ca 2, 2 % av kystfiskebåt-eierne og de fleste kvinner eide båter mindre enn 11 meter. I 2017 eide kvinner 0,35 % av fiskebåter større enn 11 meter. Båter større enn 11 meter faller inn under gruppen som kan ha flere fiskekvoter tilknyttet båten sin der kvotene kan omsettes på markedet., kjøpes og selges. De fleste kvinnene disponerer kvoter I åpen gruppe som gir mindre kvoter og som ikke kan kjøpes og selges på kvotemarkedet.

Går en nærmere inn i materialet, ser en at endringer I alder og geografisk tilhørighet varierer. Slike forhold virker ikke bare inn på tilstedeværelse I fiske, men også på rekruttering. Ved å kombinere tall-materialet med deltakende observasjon fra Troms og Finnmark, får en nærmere innsikt i ressursmessige, strukturelle, politiske og kulturelle forhold og samspillet mellom slike forhold. Dette er forhold som bidrar til både å fremme og hemme kvinners deltakelse i fiske. Slike data viser også hvordan kvinner i sær, tar initiativ for å styrke likestilling og rettferdighet på det fiskeripolitiske området – med noen få resultater.

Gjennom en slik studie håper vi at data og kjønnsanalyser kan bidra til en mer nyansert forståelse av dagens norske kystfiske og ikke minst betydningen av kvinners deltakelse i dette fiske.

Metrics

Metrics Loading ...

Published

2019-11-12

How to Cite

Gerrard, S., & Kleiber, D. (2019). Kvinnelige fiskere i Norge: Få, men betydningsfulle for samfunnet og for kjønnsforskningen . Septentrio Conference Series, (3). https://doi.org/10.7557/5.5080

Issue

Section

Presentations