Kjønnsblind regional omstilling

Kompetanseleverandører, prosjektorganisering og resultatorientert politikk

Authors

  • Halldis Valestrand

DOI:

https://doi.org/10.7557/5.5081

Abstract

Store endringer har skjedd de senere årene i norske kommuner- og fylkeskommuner, ettersom de har fått stadig mer ansvar for egen samfunnsutvikling. Målsetningen er nesten uten unntak formulert i retning av å bli ‘attraktive (lokal)samfunn i vekst’. Ofte handler det om å sette i gang utredninger og planer for større eller mindre innsatser i alt fra infrastruktur til omstillingsprosjekter som involverer hele samfunnet og som kan bli ganske omfattende og kostnadskrevende. Politikerne og andre ansvarlige (kan) stilles til ansvar for resultatene og det er krav om evalueringer og dokumentasjon i hele dette systemet. Dette betyr et krav om at kunnskapsgrunnlaget må være best mulig for at de rette avgjørelser kan tas. Det være seg å produsere faktagrunnlag, utredninger, søknader om statlige midler, såkalte konsekvensanalyser (krav i Plan og bygningsloven bl.a), altså samfunnsdiagnoser av ulike slag. I tråd med nyliberaliseringen i norsk politikk og administrasjon er det blitt stadig vanligere å ‘outsource’ dette arbeidet til eksterne aktører, private rådgivere, stiftelser eller større byråer (type Multiconsult, Norconsult, COWI, osv), etter en bestiller-utførermodell. Ofte omtales disse aktørene som kompetanseleverandører, og de ‘leverer’ etter bestilling. Kunnskapen om et samfunn er altså en vare. Etter å ha lest meg gjennom en del materiale i forbindelse med omstillingsprosesser i norske kommuner er det spesielt to forhold som har slått meg. Det første er at dette ‘feltet’ synes å være fredet for kritisk samfunnsanalyse, det antas tilsynelatende å være utenfor de politiske prosessene. Det andre, som jeg vil sette søkelys på, er om de også oppfattes og oppfatter seg selv, som kjønnsnøytrale, det være seg i sine leveranser, språk og rådgiving. Her er det jo snakk om offentlige penger og politiske prosesser, så hvem ser etter kjønnsbalanse og likestillingsperspektiv? Her er det noe som har gått under radaren når det gjelder både politikk og analyser.

Metrics

Metrics Loading ...

Published

2019-11-12

How to Cite

Valestrand, H. (2019). Kjønnsblind regional omstilling: Kompetanseleverandører, prosjektorganisering og resultatorientert politikk. Septentrio Conference Series, (3). https://doi.org/10.7557/5.5081

Issue

Section

Presentations