Internasjonalt mangfold ved NTNU

Når forskjeller blir ulikhet

Authors

  • Julie Kathrine Flikke
  • Siri Øyslebø Sørensen

DOI:

https://doi.org/10.7557/5.5088

Abstract

Det har lenge vært rettet mye oppmerksomhet mot kjønnsbalanse i akademia, og da særlig i toppstillinger. Andre ulikheter er mindre utforsket i norsk kontekst, samtidig som at økt internasjonalisering er et strategisk mål for de fleste norske universitetene. Fra tidligere forskning i andre kontekster og organisasjoner vet vi at forestillinger om rase, etnisitet og kjønn er avgjørende for hvem som inkluderes og ekskluderes fra organisasjoner og muligheter for makt. Hvordan spiller dette seg ut blant vitenskapelig ansatte på universitetene? Hva innebærer ”internasjonalt mangfold” i praksis for forskere, fagmiljø, og for universitetet som institusjon?

I denne presentasjonen vil vi formidle resultater fra et forskningsprosjekt gjennomført ved NTNU i perioden mai-november 2019. Prosjektet har som formål å utforske erfaringer med å håndtere ”internasjonalt mangfold” i den praktiske hverdagen på universitetet. Spørsmål som undersøkes dreier seg blant annet om tilhørighet og utenforskap som produseres gjennom språkpraksiser og sosiale fellesskap, samt likhet og forskjell som spenningsfelt i faglig arbeid. Det empiriske materialet består av kvalitative intervjuer med forskere med internasjonal bakgrunn, fordelt på forskjellige fagfelt og stillingskategorier, samt intervjuer med mottaksapparatet sentralt på universitetet og lokalt på instituttnivå.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Julie Kathrine Flikke

Julie Kathrine Flikke er master i tverrfaglige kulturstudier fra NTNU (2019) og skrev masteroppgave med tittelen ”Likestillingslandet, men ikkje der du bur? Eit studie av kjønnslikestilling i spennet mellom nasjonale ideal og lokale perspektiv”. For tiden jobber hun som vitenskapelig assistent ved Senter for kjønnsforskning på NTNU tilknyttet et prosjekt som kartlegger erfaringer knyttet til det å være forsker med internasjonal bakgrunn på NTNU.

Siri Øyslebø Sørensen

Siri Øyslebø Sørensen er førsteamanuensis og leder for Senter for kjønnsforskning ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier på NTNU. Hun har blant annet forsket på likestillingspolitikk, kjønn og makt i organisasjoner, samt feminisme i media. For tiden er hun involvert i forskning om kjønnsbalanse, inkludering og mangfold i akademia. 

Published

2019-11-13

How to Cite

Flikke, J. K., & Øyslebø Sørensen , S. (2019). Internasjonalt mangfold ved NTNU: Når forskjeller blir ulikhet. Septentrio Conference Series, (3). https://doi.org/10.7557/5.5088

Issue

Section

Presentations