Prestisje: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet

Authors

  • Sigfrid Kjeldaas UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/5.5102

Abstract

Akademia er langt fra å ha nådd kjønnsbalanse i alle organisatoriske ledd og på alle nivåer. Selv om andelen kvinnelige professorer ved UiT har økt betydelig og rekrutteringsgrunnlaget har blitt bedre, ser vi kjønnsforskjeller i mer prestisjefulle handlingsfelt ved institusjonen. Derfor skal Prestisje-prosjektet rette fokus mot kjønnsbalanse i ledelsen av toppforskningsmiljøer. Prosjektet har to hovedmål. Det første hovedmålet er å utvikle kunnskap om kvalitetsvurderinger i forskningsledelse. I hvilken grad finnes det bevisst eller ubevisst kjønnspartiskhet i vurderingen av potensielle forskningsgruppelederes kvalitet? Spørsmålet besvares gjennom analyser av fakultetenes arbeid med utvelgelse av forskningsgruppeledere til store forskningssatsninger. Parallelt med dette tar individuelle fagmiljøer fatt i egne fagspesifikke utfordringer med kjønnsbalanse. Ved å bygge kunnskap om hvor og i hvilken form (ubevisst) kjønnspartiskhet forekommer, blir det mulig aktivt å motarbeide slike mekanismer. Prosjektets andre hovedmål er å utvikle konkrete tiltak som kan skape en kultur der både faglige og administrative ledere aktivt reflekterer over og arbeider for kjønnsbalanse i ledelsen av forskningssatsninger. Kartleggings- og analysearbeidet danner grunnlag for utvikling av kurspakker som skal inngå i universitetets lederutviklingsprogram. Disse kurspakkene gir faglige og administrative ledere mulighet til å arbeide med lokale praksiser til hinder for kjønnsbalansen. Sentrale forskningsgruppeledere inviteres til en dialogrekke om kvalitet og kjønnsbalanse i forskning. Prestisje-prosjektet er forankret i UiTs toppledelse med pro-rektor for forskning som prosjektleder, mens prosjektet drives av universitetets Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Avdeling for personal og organisasjon bidrar med implementering av kunnskap utviklet i prosjektet i universitetets administrative rutiner.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Sigfrid Kjeldaas, UiT Norges arktiske universitet

Sigfrid Kjeldaas er forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, og koordinator for Prestisje-prosjektet. Hun har tidligere jobbet med studieadministrasjon og internasjonalisering ved UiT, og har ledet universitetets opprykksprosjekt «Karriereutvikling av kvinner til toppstillinger 2016-2018». Sigfrid har en faglig bakgrunn i litteraturvitenskap, kulturelle studier og naturvitenskapelige fag med fokus på økologi. Hennes forskningsinteresser inkluderer økokritikk, kulturelle framstillinger av Arktis og feministisk teori.

Published

2019-11-14

How to Cite

Kjeldaas, S. (2019). Prestisje: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet. Septentrio Conference Series, (3). https://doi.org/10.7557/5.5102

Issue

Section

Presentations