Archives

  • Siidaskuvla lávostallamin

    Siidaskuvlla fáddánummir
    No. 1 (2024)

    Siidaskuvlla ulbmilin lea leamaš čielggadit siida ortnega mearkkašumi ja vejolašvuođaid otná servodaga ektui ja juohkit sámi kulturduovdagiidda, luondduoktavuhtii ja árbevirolaš ealáhusaide gullevaš dieđuid. (Ovdasiidogovva: Philip Burgess. Vuosttas siidaskuvlla gávnnadeapmi Levssejogas 2019).