Aspekt – en hard nøtt å knekke

  • Tore Nesset UiT The Arctic University of Norway
  • Anastasia Makarova UiT The Arctic University of Norway

Abstract

Når du oversetter, må du lese og forstå hele setningen før du setter noe som helst på papiret. Ta utgangspunkt i verbet, som er setningens kjerne. Allerede her står du overfor en av de største utfordringene i russisk grammatikk – aspektkategorien. Russisk skiller mellom imperfektive og perfektive verb, og ettersom norsk ikke har noe slikt skille, svarer det normalt to russiske verb til hvert norske. Norsk lese kan for eksempel oversettes både som imperfektivt читатьi og perfektivt прочитатьp, og for skrive har du valget mellom imperfektivt писать og perfektivt написать. For oversiktlighetens skyld skal vi sette i etter alle imperfektive verb og p etter alle perfektive verb.

For å velge rett aspekt når du oversetter til russisk, må du som et minimum forstå grunnbetydningen til aspektene og mestre fire hovedregler som vi beskriver i avsnitt 2.3–2.4. I avsnitt 2.5–2.6 diskuterer vi aspekt i forbindelse med infinitiv og imperativ, før vi ser nærmere på noen vanskelige tilfeller i avsnitt 2.7 til 2.9. Kapitlet oppsummeres i avsnitt 2.10, men først skal vi se på en norsk tekst og hvordan den kan oversettes til russisk i avsnitt 2.1–2.2. De fleste eksemplene våre henter vi fra denne teksten.

Klikk på lenkene nedenfor for å lære mer!

Litt om aspekt (video)

Hvordan oversette norsk perfektum til russisk? (video)

Øvelser til kapitlet

Øvelser til kapitlet  (pdf)

Author Biography

Tore Nesset, UiT The Arctic University of Norway
Department of Language and Linguistics, Professor
Published
2016-11-01
How to Cite
NessetT., & MakarovaA. (2016). Aspekt – en hard nøtt å knekke. Septentrio Educational, (1). https://doi.org/10.7557/8.3955