Tidsskriftet

Arina: Nordisk tidsskrift for kvensk forskning / Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu ble utgitt med støtte fra Høgskolen i Finnmark, Universitet i Tromsø, Norges forskningsråd, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kvensk Institutt i perioden 2002-2010. Tidsskriftet er et flerfaglig tidsskrift som har som mål å formidle forskning om kvenene innafor ulike fagområder. Gjennom artikler, bokanmeldelser, kommentarer, debattinnlegg og andre faglige ytringer, ønsker en å formidle bredden i tidligere og nyere forskning. Tidsskriftet har knyttet til seg medarbeidere i Norge, Finland og Sverige. Tidsskriftets målgruppe er forskere, lærere, studenter, politikere, media og andre som søker kunnskap om kvenene.