Arvid Pettersons bok Fortiet fortid. Tragedien Norge aldri forsto

  • Gerd Johanne Valen Alta museum

Sammendrag

Alternativ tittel: "Arvid Pettersonin kirja Fortiet fortid. Tragedien Norge aldri forsto"

Forfatterbiografi

Gerd Johanne Valen, Alta museum

Cand. philol., arkeolog. Leder av Verdensarvsenter for Bergkunst–Alta Museum fra 2007. Tidligere blant annet leder av Gjenreisningsmuséet i Hammerfest og Svalbard museum.

Publisert
2010-12-31
Seksjon
Artikler