Rammekonvensjonen og minoritetsspråkpaktas betydning for norsk kvenpolitikk

  • Raimo Valle Fornyings- og kirkedepartementet

Sammendrag

Alternativ tittel: "Puiteyleissopimuksen ja vähemmistökielisopimuksen merkitys Norjan kveenipolitiikalle"

Forfatterbiografi

Raimo Valle, Fornyings- og kirkedepartementet

Cand. mag. Statssekretær i Fornyings- og kirkedepartementet med ansvar for samiske saker og saker som gjelder nasjonale minoriteter. Tallrike samepolitiske og andre tillits- og tjenestemannsoppgaver innen stat, fylke og organisasjoner fra 1990.

Publisert
2010-12-31
Seksjon
Artikler