Sammenliknende synsvinkel på ILO-konvensjon nr. 169 - spesielt artiklene 1 og 13-19

Forfattere

  • Tanja Joona Lapplands universitet

Sammendrag

Til norsk ved Klaus Skoge.

Alternativ tittel: "Vertaileva näkökulma ILO-sopimukseen No. 169 - erityisesti Artiklojen 1 ja 13-19 osalta"

Forfatterbiografi

Tanja Joona, Lapplands universitet

Cand.polit., forsker ved Lapplands universitet ved Institutt for miljø- og minoritetsrett(igheter) i nord. Arbeider på en doktoravhandling innen fagfeltene internasjonale forhold og internasjonal rett. Koordinator for et prosjekt under Nordisk ministerråd, der man utreder problemer i tilknytning til ILO-konvensjon Nr. 169 og Nordisk samekonvensjon.

Publisert

2010-12-31

Utgave

Seksjon

Artikler