Henrik Gabriel Porthan: Om det gamle folket kvenene

Kildeutgave med oversettelse, innledning, appendix og kommentarer

Forfattere

Forfatterbiografier

Per Pippin Aspaas, Universitetet i Tromsø

Cand. philol., universitetsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Tromsø, forsker. Forskningsinteresser er bl.a. resepsjons- og stilhistorie for latinbruken, vitenskapshistorie på 1700-tallet, antikkens kulturhistorie og eldre reiselitteratur, spesielt fra vitenskapelige ekspedisjoner.

Teemu Ryymin, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Dr. art., historiker. Har bl.a. forsket på kvenenes historie og identitet, europeisk minoritetshistorie og norsk sosialhistorie. Doktoravhandlingen De nordligste finner. Fremstillingen av kvenene i den finske litterære offentligheten 1800-1939 ved Universitetet i Tromsø, 2003. Forsker ved ”Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier”.

Nedlastinger

Publisert

2010-12-31

Utgave

Seksjon

Artikler