Redaksjon

  • Ansvarlig redaktør – Lena Aarekol
  • Fagredaktør – Jostein Kjærandsen
  • Redaksjonsråd – Kari Anne Bråthen og Per Pippin Aspaas