Innledning

Forfattere

  • Ellen Elverland Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO)

DOI:

https://doi.org/10.7557/ottar.7226

Emneord (Nøkkelord):

Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO), 100-års jubileum

Sammendrag

I 2023 markerer forsøksgården Holt på Tromsøya sitt 100-års jubileum. Gården var da, og er fremdeles, verdens nordligste forskningsstasjon innen jord- og plantekultur.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Ellen Elverland, Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO)

Ellen Elverland er forsker ved Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sin avdeling i Tromsø. Hennes forskingsområde er generell grovfôrdyrking, fôrkvalitet i utmarksbeite og kulturlandskap. 

Nedlastinger

Publisert

2023-11-20