Forsøksgården Holt – en historisk oversikt

Forfattere

  • Tor Jacob Johansen Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

DOI:

https://doi.org/10.7557/ottar.7227

Sammendrag

Den 10. april 1923 overtok staten gården Holt på Tromsøya, og Forsøksgården Holt ble etablert. Gården er verdens nordligste forskningsstasjon innen jord- og plantekultur og har siden oppstarten vært kunnskapsleverandør innen arktisk landbruk både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Som hundreåring har stasjonen overlevd trange økonomiske kår i den spede begynnelse, trusler om nedlegging under krigen og også planer om nedlegging i nyere tid. 

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Tor Jacob Johansen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

mceclip0-e93b99264646d90cb2ad96d0037067a2.pngTor Jacob Johansen er seniorforsker med pensjonistavtale ved Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø). Skadedyr på landbruksvekster og fysiologiske egenskaper (vekst og utvikling) hos poteter har vært de viktigste forskningsområdene. 

Referanser

Johansen, T.J. 2023: Jubileumshefte – NIBIO Tromsø 100 år. ISBN-nummer: 978-82-17-03312-7 https://hdl.handle.net/11250/3069327

Nedlastinger

Publisert

2023-11-20