Grøntproduksjon i nord

Forfattere

  • Anne Linn Hykkerud Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)
  • Frøydis Gillund Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)
  • Ellen Elverland Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)
  • Hilde Halland Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)
  • Tor Jacob Johansen Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)
  • Jørgen Mølmann Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

DOI:

https://doi.org/10.7557/ottar.7231

Sammendrag

Til tross for den korte vekstsesongen i Nord-Norge er det lange tradisjoner for produksjon av både poteter og flere av våre velkjente grønnsaks- og bærarter.  Forskere på Holt i Tromsø har blant annet undersøkt hvilke sorter som egner seg for dyrking i nord og den særegne nordnorske kvaliteten. De siste årene har bærekraft i grøntproduksjonen også fått økt oppmerksomhet.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Anne Linn Hykkerud, Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

Anne Linn Hykkerud er forsker ved Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sin avdeling i Tromsø Hennes forskingsområde er grøntproduksjon, spesielt studier av effekt av klima på vekst, utvikling og kvalitet av bær og grønnsaker.

Frøydis Gillund, Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

Frøydis Gillund er rådgiver ved Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sin avdeling i Tromsø. Hennes kompetanseområde er område lokalmat, spesielt gjennom å lede Kompetansenettverket for lokalmat i nord.

Ellen Elverland, Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

Ellen Elverland er forsker ved Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sin avdeling i Tromsø. Hennes forskingsområde er generell grovfôrdyrking, fôrkvalitet i utmarksbeite og kulturlandskap.

Hilde Halland, Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

Hilde Halland er forsker ved Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sin avdeling i Tromsø. Hennes forskingsområde er bærekraft i landbruket med et spesielt fokus på næringsutvikling knyttet til planteproduksjon i nord.

Tor Jacob Johansen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

Tor Jacob Johansen er seniorforsker med pensjonistavtale ved Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø). Skadedyr på landbruksvekster og fysiologiske egenskaper (vekst og utvikling) hos poteter har vært de viktigste forskningsområdene.

Jørgen Mølmann, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

Jørgen Mølmann er forsker ved Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sin avdeling i Tromsø. Hans hovedtema for forskning er hvordan klimafaktorene lys og temperatur i Nord-Norge påvirker vekst, utvikling og kvalitet hos grønnsaker og potet.

Referanser

Eldby H., og Hillestad M.E. 2022. Flaskehalser i grøntproduksjonen i Nord-Norge. Agri Analyse Rapport 4. 2022.

Gillund, F. 2023. Direktesalg av potet og grønnsaker i Troms og Finnmark – Resultater fra en intervjuundersøkelse blant småskala grøntprodusenter. NIBIO Rapport 9(79).

Halland, H. 2021. Veien til bedre bærekraft - Et dybdestudie i grøntnæringa i nord. NIBIO Rapport 7(191).

Halland, H. 2022. Farm sustainability as a sustainability learning process in Arctic Norway. Doktorgradsavhandling. Norges Arktiske Universitet. UiT.

Johansen, Hykkerud Uleberg Mølmann 2018. Arktisk kvalitet – En beskrivelse av nordlige natur- og klimaforhold og virkning på egenskaper hos nordnorske matprodukter. NIBIO Rapport 4(40).

Nedlastinger

Publisert

2023-11-20