Du skal itte trø i graset – vi tester det nemlig

Forfattere

  • Ellen Elverland Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)
  • Marit Jørgensen Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)
  • Sigríður Dalmannsdóttir Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

DOI:

https://doi.org/10.7557/ottar.7232

Sammendrag

Grasdyrking og grovfôr til husdyr er den største landbruksproduksjonen i Nord-Norge – både i dag og for 100 år siden. Å kunne høste inn nok fôr til vinteren er viktig både for dyrene og økonomi.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Ellen Elverland, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

Ellen Elverland er forsker ved Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sin avdeling i Tromsø. Hennes forskingsområde er generell grovfôrdyrking, fôrkvalitet i utmarksbeite og kulturlandskap.

Marit Jørgensen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

Marit Jørgensen er forsker ved avdeling fôr og husdyr i Tromsø. Hennes forskningsområder er generell grovfôrdyrking, studier av vinterherding og overvintring av gras, samt klimatilpassing med hensyn på drift og plantemateriale.

Sigríður Dalmannsdóttir , Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

Sigríður Dalmannsdóttir er forsker ved avdeling fôr og husdyr i Tromsø. Hennes forskningsområder er generell grovfôrdyrking, hovedsakelig studier av herding og overvintring av gras og kløver, samt tilpasning til fremtidig klima og sortsutprøving av korn.

Referanser

Dalmannsdottir S., Jørgensen M., Rapacz M., Østrem L., Larsen A., Rødven R., Rognli O. A. 2017. Cold acclimation in warmer extended autumns impairs freezing tolerance of perennial ryegrass (Lolium perenne) and timothy (Phleum pratense). Physiol Plantarum. Volume 160, Issue 3, July 2017, Pages: 266–281. https://doi.org/10.1111/ppl.12548 DOI: https://doi.org/10.1111/ppl.12548

Vikhamar-Schuler, D., Isaksen K., Haugen J., m. fl. 2016. Changes in wither warming events in the Nordic arctic region. Journal of Climate 29, 6223-6244. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-15-0763.1 DOI: https://doi.org/10.1175/JCLI-D-15-0763.1

Nedlastinger

Publisert

2023-11-20