Utmarksbeite for husdyr i Nord-Noreg – stor ressurs, men lite bruk

Forfattere

  • Yngve Rekdal
  • Per K. Bjørklund
  • Finn-Arne Haugen Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

DOI:

https://doi.org/10.7557/ottar.7233

Sammendrag

Nord-Norge har dei største utmarksbeiteressursane i landet både i kvalitet og mengde. Men bruken av ressursen er liten og har ei negativ utvikling. Dette går fram av ein rapport frå NIBIO som for første gong gjev ei samla oversikt over utmarksbeite for husdyr i heile landet og for kvart fylke.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Yngve Rekdal

Yngve Rekdal er nyleg pensjonert frå NIBIO etter å ha arbeidd som beitegranskar i utmark i 42 år med heile landet som arbeidsområde.

Per K. Bjørklund

Per K. Bjørklund, nå pensjonist, har jobba med vegetasjonskartlegging og utmarksbeite i 45 år, det meste av tida i Nord-Noreg. Han har også lang felterfaring frå markslagkartlegging og landskogtakseringa.

Finn-Arne Haugen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

Finn-Arne Haugen er leiar for beitekartlegginga i utmark ved NIBIO med kontotorplass i Tromsø. Han har arbeid med vegetasjonskartlegging og utmarksbeite i 20 år, og har tidlegare erfaring frå offentleg forvaltning.

Referanser

Bjørklund, P.K., Rekdal, Y. og Strand, G.H. 2012. Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Troms. Norsk inst. for skog og landskap, ressursoversikt 05/12. http://hdl.handle.net/11250/2453881.

Bjørklund, P.K., Rekdal, Y. og Strand, G.H. 2015. Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Finnmark. Norsk inst. for skog og landskap, ressursoversikt 01/15. http://hdl.handle.net/11250/2436824.

Bjørklund, P.K., Rekdal, Y. og Strand, G.H. 2017. Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Nordland. NIBIO rapport 3(106). http://hdl.handle.net/11250/2459976.

Rekdal, Y. og Angeloff, M. 2021. Utmarksbeite – ressursgrunnlag og beitebruk. Arealrekneskap for utmark. NIBIO rapport 7(208). http://hdl.handle.net/11250/2837610.

Nedlastinger

Publisert

2023-11-20