Utmarksressurser i nord

Forfattere

  • Erlend Winje Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)
  • Gabriela Wagner Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)
  • Tor Arne Bjørn Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)
  • Hallvard Jensen Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)
  • Jo Jorem Aarseth Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)

DOI:

https://doi.org/10.7557/ottar.7234

Sammendrag

Ressurser og arealer i utmarka blir stadig viktigere for samfunnet og er gjenstand for økende konflikter, spesielt i nord. Samtidig kompliserer klimaendringer bildet ytterligere. NIBIO Tromsø forsker på en rekke fagområder relatert til ressursene i utmarka. Her presenteres smakebiter fra noe av dette arbeidet.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Erlend Winje, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

Erlend Winje, Mag. Scient. husdyrfag ved tidligere NLH. Arbeider som forsker ved avdeling for Vilt og utmarksressurser i Norsk Institutt for bioøkonomi. Hovedarbeidsfelt er reindrift og tap av sau og rein i utmark samt forebyggende tiltak.

Gabriela Wagner, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

Gabi Wagner, Dr. rer. nat., jobber som forsker på avdeling for Vilt og utmarksressurser i Norsk institutt for bioøkonomi. Hovedarbeidsfelt er reindrift og tap av sau og rein i utmark samt forebyggende tiltak og teknologiske løsninger til historiske problemer.

Tor Arne Bjørn, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

Tor-Arne Bjørn, Økonom og utmarkstekniker, jobber som seniorrådgiver på avdeling for Vilt og utmarksressurser i Norsk institutt for bioøkonomi. Hovedarbeidsfelt er tap av sau og rein i utmark samt forebyggende tiltak.

Hallvard Jensen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO Tromsø)

Hallvard Jensen er forsker hos NIBIO med fagområde akvatisk økologi. Han har PhD i ferskvannsbiologi, og arbeider med livshistorie og økologiske interaksjoner hos laksefisk, inkludert anadrome bestander.

Jo Jorem Aarseth, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)

Jo Jorem Aarseth, Dr. Scient. fysiologi, jobber som forskningssjef på avdeling for Vilt og utmarksressurser i Norsk institutt for bioøkonomi. Hovedarbeidsfelt er beiteskader fra grågås i landbruket og reindrift.

Referanser

Aarseth, J.J. 2023. Complete seasonal surveillance of Greylag goose (Anser anser) foraging behavior on dairy grassland and the effect of limited lethal scaring. European Journal of Wildlife Research 69: 53. https://doi.org/10.1007/s10344-023-01680-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s10344-023-01680-4

Aarseth, J.J. 2019. Grågåsa er sulten døgnet rundt – og liker aller best å spise av husdyras matfat. NIBIO POP 5(36).

Grenier, G., Roschat, E. C., Muladal, R., Jensen, H. & Knudsen, R. 2023. Salmon-lice as a potentional threat to anadromous Arctic charr populations. Journal of Fish Diseases 46: 465–475. https://doi.org/10.1111/jfd.13758 DOI: https://doi.org/10.1111/jfd.13758

Hansen, I. m.fl. 2020. Utprøving av nytt reinvarslingssystem på E6 over Saltfjellet. NIBIO Rapport 6(77).

Strand, G. H. m.fl. 2021. Verdiskaping i utmark – Status og muligheter. NIBIO Rapport 7(175).

Wagner, G. m.fl. 2019. Evaluering av teknologiske løsninger mot tamreinpåkjørsel langs Nordlandsbanen. NIBIO Rapport 5(99).

Nedlastinger

Publisert

2023-11-20