Nordnorske stedsnavn på 1500-tallets kart

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/ottar.7506

Emneord (Nøkkelord):

nordområdekart, kartografi, stedsnavn, Nord-Norge, Trøndelag, 1500-talet, tidlig nytid, Jakob Ziegler

Sammendrag

Gamle kart er sjelden eller aldri ordløse. De fleste er fylt med navn – på steder, regioner og land. Kikker en på et nordområdekart som gikk i trykken for flere hundre år siden, skal det godt gjøres å ikke bli forundret: Hvorfor akkurat det stedet? Og hvorfor akkurat den stavemåten? Her er noen smakebiter på slike mysterier, og forsøk på å rede dem ut. 

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Per Pippin Aspaas, UiT Norges arktiske universitet

Per Pippin Aspaas er en vitenskapshistoriker og latinfilolog som arbeider som faggruppeleder ved Universitetsbiblioteket, UiT Norges arktiske universitet. Han har særlig forsket på lærde tekster fra tidlig nytid som beskriver nordområdene, eksempelvis naturfenomener som nordlyset og befolkningsgrupper som samer og kvener.

Referanser

Benedicte Gamborg Briså og Bente Lavold, red. Kompassrosen. Orientering mot nord. Oslo, 2009.

Anne-Marit Hamre, red. Trondhjems reformats 1589. Oslo domkapittels jordebok 1595. Oslo, 1983. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305068

Abraham Ortelius. Theatrum orbis terrarum. Antwerpen, 1570. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019072928001

Gustav Storm og Rudolf Keyser, red. Norges gamle Love indtil 1387. Fierde Bind. [Oslo], 1885. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015012808050

Vidar Trædal. Kirkesteder og kirkebygninger i Troms og Finnmark før 1800 (doktorgradsavhandling). Universitetet i Tromsø, 2009. https://hdl.handle.net/10037/1801

Jakob Ziegler. Kapitlet «Schondia» i bokverket Quae intus continentur … Strassburg, 1532. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018091428002

Nedlastinger

Publisert

2024-05-14