Redaksjon

Redaktør

Siri Saugestad Helland, forsker, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør

Assisterende redaktør

Monica Martinussen, professor, UiT Norges arktiske universitet

Fagansvarlig

Simon-Peter Neumer, forsker, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør

Nettredaktør

Brynhildur Axelsdottir, seniorrådgiver, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør

 

Redaksjonsrådet

Ansvarlig for tidsskriftet og nettstedet er RBUP Øst og Sør i samarbeid med de regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt og RKBU Vest) på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Redaktør - Siri Saugestad Helland (RBUP Øst og Sør)

Assisterende redaktør - Monica Martinussen professor (RKBU Nord)

Fagansvarlig - Simon-Peter Neumer seniorforsker (RBUP Øst og Sør)

Redaksjonsrådsmedlem - Jannike Kaasbøll (RKBU Midt Norge)

Redaksjonsrådsmedlem - Kjell Morten Stormark (RKBU Vest - NORCE)

Nettredaktør - Brynhildur Axelsdottir (RBUP Øst og Sør)

Språkkonsulent - Mari Elvsåshagen (RBUP Øst og Sør)

Språkkonsulent engelsk - Joshua Patras (RBUP Øst og Sør)